Penta Sp. z o.o.

<
image

Penta Sp. z o.o.

Nazwa firmy Penta Sp. z o.o.
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 584-10-08-853
KRS 0000031351
REGON 190482247
Strona www penta.com.pl